VNVN
i-phone
ĐŨA
ĐŨA

ĐŨA

DSGP cung cấp các sản phẩm đũa như: đũa mập, đũa ốm, đũa kg loại tốt, nguồn gốc xuất xứ tre ở Thanh Hóa, đạt vệ sinh an toàn thực phẩm. 


Ý kiến của bạn