VNVN
i-phone
TĂM
TĂM

TĂM

DSGP cung cấp các loại tăm như tăm gói, tăm cục, tăm tép, tăm giấy với giá cả phải chăng, hàng hóa đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.


Ý kiến của bạn