VNVN
i-phone
HỘP ĐỰNG VỊT QUAY
HỘP ĐỰNG VỊT QUAY

HỘP ĐỰNG VỊT QUAY

DSGP cung cấp các loại hộp xốp đựng vịt quay như ✅ hộp vịt nguyên con ✅ hộp vịt nửa con và hộp vịt 1/4 con ✅ Đóng gói 1 cây 100 cái, hoặc 1 kiện 400 cái.


Hộp xốp đựng vịt quay ngày nay có 3 size: 1 con, 1/2 con và 1/4 con.

Hộp vịt quay được làm từ nhựa PS, với đặc tính dày, dai, lưỡi gài chắc chắn và kín, khi đựng vịt quay sẽ không bị mất hơi nóng.

Hộp đựng vịt thường đóng thành 1 cây 100 cái hoặc 1 thùng 400 cái.

Ý kiến của bạn