VNVN
i-phone
LY NHỰA PP
LY NHỰA PP

LY NHỰA PP

DSGP cung các loại ly nhựa PP với đầy đủ các dung tích như: ly 120 ml, 140 ml, 280 ml, 380 ml, 400 ml. 430 ml, 450 ml, 500 ml, 700 ml, 900 ml, 1000 ml.


Ý kiến của bạn