VNVN
i-phone
NẮP LY PET
NẮP LY PET

NẮP LY PET

DSGP cung cấp nắp ly PET các loại như nắp cầu, nắp bằng các size F65, F80, F85, F90, F93, F95 dành cho đủ các loại ly 140ml, 280ml, 380ml, 400ml, 430ml , 450ml, 500ml, 700ml..


Ý kiến của bạn