VNVN
i-phone

Tin công ty

SIÊU THỊ BAO BÌ NHỰA DÙNG MỘT LẦN - DSGP

11

TH10

Với tổng diện tích khoảng gần ✅ 550m2, tổng kho của công ty ✅ Nhựa Đông Sài Gòn đã làm nhiều khách hàng cảm thấy ✅ choáng vì cảm giác đang lạc vào trong siêu thị “bao bì nhựa dùng 1 lần"